Educatie

Sinds 2015 geef ik lessen Audiovisuele vorming. In mijn lessen probeer ik kinderen en jongeren te inspireren om middels film, fotografie, audio en vooral hun eigen creativiteit, vorm te geven aan hun ideeën en visie.

Via de partners Kunst Centraal en Scholen in de Kunst geef ik lessen op basisscholen en workshops aan leerlingen van het VO. Met inzet van het hele brede spectrum van audiovisuele technieken spelen we met filmtechnische aspecten als o.m. verhaallijn, cameravoering en montage. Maar belangrijker nog is het op gang brengen van een creatief proces, positieve samenwerking en vorm geven aan eigenheid.

Projecten

In het verlengde van mijn educatie-activiteiten werk ik aan projecten waarin film wordt ingezet als middel voor contact en sociale cohesie en om mensen een stem te geven. Ik doe dit o.a. met mijn collega Erik van Marissing in Amersfoort.